Cursuri de limba Germană

Cursuri limbaj general si cursuri pe domenii specializate: economic, financiar – bancar, tehnic, juridic, medical, etc.

LinguaTranscript - Cursuri de limba germana

Structură cursuri de limba germană

Centrul de limbi străine Lingua TranScript organizează cursuri de limba germană atât pentru copii şi adolescenţi, cât şi pentru adulţi pe toate nivelurile de cunoaştere a limbii germane – de la cursuri de limba germană nivel începători, la cursuri de limba germană nivel mediu și avansat, conform Scalei Comune Europene de Referinţă.

Desfăşurăm în mod regulat atât cursuri pe limbaj general cât şi cursuri pe domenii specializate (cursuri de limba germană juridică, germană medicală, germană pentru Resurse Umane, germană pentru afaceri, germană tehnică etc.)

Cursurile de limba germană se desfăşoară la sediile Lingua TranScript, la sediile companiilor sau online.

Oferim, de asemenea cursuri de pregătire pentru susţinerea examenelor internaţionale: Goethe-Zertifikat A1, A2, B1, B2 si C1 (ZMP), Wirtschaftsdeutsch International, TestDaF, Kleines Deutsches Sprachdiplom.

De ce cursuri online?

Dacă nu îți este practic să fii prezent fizic la cursuri sau dacă dorești o libertate mai mare în alegerea timpului pentru învăţarea unei limbi străine, poți obţine toate competenţele necesare, urmând cursurile online Lingua TranScript.

Totul se desfăşoară exact ca la un curs obişnuit, având contact în timp real cu lectorul şi mai ales nu mai pierzi timpul pe drum putând participa când şi de unde dorești – de acasă, de la birou sau chiar din străinătate!

Programul se stabilește în zilele şi în intervalul orar dorit de tine

2 şedinţe de 90 de minute/săptămână

  • Toate cursurile sunt structurate pe niveluri de cunoştinţe de la începători până la avansaţi (de la A1 la C2) conform Cadrului european comun de Referinţă pentru limbi străine.
  • Inclusiv cursuri de pregătire pentru susţinerea examenelor internaţionale
  • Testări pentru stabilirea nivelului de cunoştinţe
  • Un nivel de cunoştinţe presupune 26 de şedinţe de 90 de minute
  • Pentru cursurile de grup se organizează în prealabil o testare gratuită de încadrare pe nivel de cunoştinţe

Pe lângă suportul de curs vei primi fişe de lucru şi de sistematizare, linkuri utile

Nivel cursuri

Cursurile de limba germană pentru începători sunt structurate astfel:

Curs de limba germană nivel elementar A1 (începători de la zero)
Curs de limba germană nivel elementar A2. Nivelul A2 se adresează cursanţilor care au parcurs deja nivelul de iniţiere în limba germană, respectiv nivelul de începători A1 sau care au câteva cunoştinţe de limba germană

Fiecare nivel este împărţit în două sub-module A1.1 şi A1.2 respectiv A2.1 şi A2.2.

Fiecare modul cuprinde câte 52 unităţi de predare.

Se lucrează cu grupe de câte 6-10 cursanţi.

Se vor susţine astfel două examene – examen intermediar şi examen final. Prin aceste examene se testează competenţele în limba germană scris şi oral, conform sistemului de testare internaţională.

Nivelul Elementar A1 (începători de la zero)
Suport de curs

Se foloseşte manualul “Menschen” sau “Schritte International A1”, fiecare set ce cuprinde manual, caiet de lucru, 2 cd-uri audio. La acestea se adaugă 3 programe interactive pentru învăţarea limbii germane pe calculator.

Structura cursului de germană nivel Elementar A1 – Modul A1.1

Accentul se pune pe conversaţie, dialoguri pe grup de 2 sau 3 cursanţi.
Vocabular comunicare în limba germană:
a te prezenta şi a prezenta pe cineva
a da şi a cere adresa şi numărul de telefon, a saluta
numeralul de la 0 la 100
orientare în oraş, a întreba de drum, cazare hotel, instituţii şi clădiri
exprimarea orei, datei, lunile anului, zilele săptămânii
programul zilnic la serviciu şi în timpul liber – activităţi
mailuri scurte şi mini-interviuri pe teme de interes
la restaurant – citirea şi comandarea unui meniu
la cumpărături – alimente
Gramatică:
prezentul verbelor auxiliare “haben” (a avea), “sein” (a fi), “werden” ( a deveni, a se face);
prezentul verbelor după regulă
prezentul verbelor cu schimbarea vocalei
verbele cu particulă separabilă
ordinea cuvintelor în propoziţii simple
întrebările de bază (cine? wer?, ce? was?, unde? wo?, de unde woher?, cum? wie?, etc.)
articolul hotărât “der”, “die”, “das”
declinarea substantivului
articolul nehotărât “ein”
exprimarea negaţiei “nicht”, “kein”
verbele modale la prezent
prepoziţii – mit, nach, aus, für, ohne etc.

Structura cursului de germană nivel Elementar A1 – Modul A1.2

Vocabular comunicare în limba germană:
a călători, concediu, activităţi în timpul liber, la gară, la aeroport
locuinţa şi obiectele din camere
culorile
la medic, părţile corpului
la cumpărături: îmbrăcămintea
vremea
Gramatică:
perfectul compus
imperfectul
verbele corespondente (stehen-stellen etc.)
prepoziţiile cu dativul şi cu acuzativul
invitaţii
pronumele personal (ihn, ihm etc.)
pronumele posesiv (mein, dein etc.)
declinarea adjectivului

Nivelul Elementar A2
Suport de curs

Se foloseşte manualul “Menschen” sau “Schritte International A2”, fiecare set ce cuprinde manual, caiet de lucru, 2 cd-uri audio. La acestea se adaugă 3 programe interactive pentru învăţarea limbii germane pe calculator.

Structura cursului de germană nivel Elementar A2 – Modulul A2.1

Accentul se pune pe conversaţie, dialoguri pe grup de 2 sau 3 cursanţi.
Vocabular comunicare în limba germană:
prezentarea unui oraş
visuri şi aspiraţii în viaţă
călătorii – a cere şi a da informaţii
formare profesională
convieţuirea
Gramatică:
pronumele “man”
conjuncţiile “aber”, “denn”, “und”
recapitulare perfectul compus
subordonatele cu conjuncţiile “dass” şi “weil”
articolul demonstrativ “dieser/dieses/diese”
recapitulare pluralul substantivelor
declinarea adjectivului
prepoziţii
imperfectul

Structura cursului de germană nivel Elementar A2 – Modulul A2.2

Vocabular comunicare în limba germană:
locul de muncă şi profesia
a trăi în străinătate – elemente de cultură şi civilizaţie
rolul mass-mediei în viaţa de zi cu zi
felicitări şi invitaţii
a descrie persoane
a înţelege şi a formula anunţuri
Gramatică:
articolul posesiv
adjective substantivizate
subordonate cu conjuncţiile “wenn”, “als”, “bis”, “seit”, “damit”
pronumele nehotărât
conjunctivul II
pasivul

Cursurile de limba germană de nivel mediu sunt structurate astfel:

Cursuri de limba germană nivel mediu B1 (Intermediar)
Cursuri de limba germană nivel mediu plus B2

Se vor susţine astfel două examene – examen intermediar şi examen final. Prin aceste examene se testeză competenţele în limba germană scris şi oral, conform sistemului de testare internaţională.

Fiecare nivel este împărţit în două submodule B1.1 şi B1.2 respectiv B2.1 şi B2.2.

Fiecare modul cuprinde câte 52 unităţi de predare.

Se lucrează cu grupe de câte 6-10 cursanţi.

Nivelul Mediu (sau Intermediar) B1
Scopul cursului este pregătirea pentru examenul Zertifikat Deutsch.

Suport de curs

Se folosește manualul “Schritte International B1”, set ce cuprinde manual, caiet de lucru, 2 cd-uri audio. La acestea se adaugă 3 programe interactive pentru învăţarea limbii germane pe calculator, fişe de lucru, fişe de sistematizare, linkuri pe teme de vocabular şi gramatică, înţelegera unui text ascultat.

Structura cursului de germană nivel Mediu B1 – Modulul B1.1

Accentul se pune pe conversaţie, dialoguri pe grup de 2 sau 3 cursanţi, mailuri cu caracter personal, discuţii pro-contra pe teme de interes general
Vocabular comunicare în limba germană:
a studia şi a lucra în străinătate, acte şi instituţii, emigrare
modă – îmbrăcăminte şi accesorii
a exprima aprecieri
a achiziţiona/a comanda produse, a face o reclamaţie, a schimba un produs
prezentarea unei firme
curriculum vitae în format european, oferte de locuri de muncă, a căuta un loc de muncă
cultură şi civilizaţie – prezentarea unui oraş la alegere, relaţii interculturale
exprimarea sentimentelor
evenimente culturale
Gramatică:
adverbele “deshalb, darum, deswegen”
propoziţia interogativă indirectă
conjuncţii subordonatoare (obwohl – deşi, trotzdem – cu toate acestea)
articolul hotărât la genitiv
adjectivul – expresii pentru exprimarea superlativului
propoziţia infinitivală cu sau fără “zu”
adverbe pronominale (daran, damit, danach etc.)
imperfectul verbelor neregulate
propoziţia relativă
pronumele relative
subordonata “um…zu” + infinitiv
prepozăţiile cu cazul genitiv

Structura cursului de germană nivel Mediu B1 – Modulul B1.2

Vocabular comunicare în limba germană:
mass-media în viaţa de zi cu zi – ştiri, emisiuni tv, articole pe teme de interes general, argumentare pro-contra, exprimarea opiniilor
la masă – conversaţie pe temă şi vocabular suplimentar, obiceiuri culinare în Germania
profesii sociale
situaţii de urgenţă
locuinţa – căutarea unei locuinţe, a se muta
înţelegearea punctelor importante dintr-o relatare, recunoașterea nuanţelor din vocea unei persoane
locuri pentru petrecerea timpului liber şi a concediului, obiective turistice etc.
Gramatică:
conectori ( sowohl…als auch atât cît şi, entweder…oder sau…sau, weder…noch nici…nici, nicht sondern nu…ci etc.)
exprimarea viitorului
adjectivul participial
conjuncţii subordonatoare (während în timp ce, so dass astfel încât, je…desto cu cât, cu atât, bis…până să, bevor…înainte să, nachdem…după ce)
adjective cu prepoziţii fixe
verbe reflexive, lassen + infinitive, nicht brauchen + zu + infintiv
conjunctivul II

Nivelul Mediu (sau Intermediar) B2
Scopul cursului este pregătirea pentru examenele Goethe-Zertifikat B2, TELC Deutsch B2, OSD B2 Mittelstufe Deutsch.

Suport de curs
Se folosește manualul “Schritte International B2”, set ce cuprinde manual, caiet de lucru, 2 cd-uri audio. La acestea se adaugă 3 programe interactive pentru învăţarea limbii germane pe calculator, fişe de lucru, fişe de sistematizare, linkuri pe teme de vocabular şi gramatică.

Structura cursului de germană nivel Mediu plus B2 – Modulul B2.1

Accentul se va pune pe conversaţie, dialoguri pe grup de 2 sau 3 cursanţi, mailuri cu caracter personal, discuţii pro-contra pe teme de interes general
Vocabular comunicare în limba germană:
chestionare, sondaje de opinie
informaţii despre personalităţi, trăsături de caracter
curriculum vitae detaliat, scrisoare de intenţie, scrisori formale, anunţuri, analizarea tipurilor de text
citirea şi orientarea pe o hartă rutieră sau harta unui oraş
proiect Kaffeehaus
a face o alegere, a face o propunere, a exprima dezaprobarea, ce tip de cumpărător sunteţi, reţetele succesului unor firme germane şi austriece
prezentarea temei şi conţinutului unor articole din ziare şi reviste
discuţii în plenum pe teme la alegere, exprimarea observaţiilor critice
oferte de locuri de muncă
Gramatică:
declinarea adjectivului
pronumele nehotărât cu adjective substantivat
adjective compuse
sensul sufixelor şi prefixelor
verbe cu prepoziţie fixă
formarea vebelor cu particulă separabilă şi inseparabilă
exprimarea şi locul negaţiei într-o propoziţie
ordinea cuvintelor în propoziţia principală dezvoltată
exprimarea dorinţelor ireale
conjunctivul II la trecut
structura unui text
sinonime şi parafrazare

Structura cursului de germană nivel Mediu plus B2 – Modulul B2.2

Vocabular comunicare în limba germană:
exprimarea supoziţiei
relaţii umane – dragostea şi prietenia
calculatorul (componente, terminologie de specialitate) şi dependenţa de calculator
rolul mass-mediei în societate
reformularea unor enunţuri
comentarea şi reconstruirea unor ştiri radio sau tv
vorbirea indirectă şi funcţia acesteia
paradoxul stresului
sănătate
mobilitate
descrierea, explicarea şi interpretarea graficelor şi diagramelor
a oferi şi a solicita consultanţă etc
Gramatică:
substantivele compuse
substantivizarea verbelor şi a adjectivelor
sensul sufixelor substantivelor
tipuri de conectori şi rolul acestora
pasivul
construcţiile participiale etc.

Cursurile de limba germană de nivel mediu sunt structurate astfel:

Cursuri de limba germană nivel avansat C1
Cursuri de limba germană nivel avansat C2

Se vor susţine astfel două examene – examen intermediar şi examen final. Prin aceste examene se testeză competenţele de limba germană scris şi oral, conform sistemului de testare internaţională.

Fiecare nivel este împărţit în două submodule C1.1 şi C1.2 respectiv C2.1 şi C2.2.

Fiecare modul cuprinde câte 52 unităţi de predare.

Se lucrează cu grupe de câte 6-10 cursanţi.

Nivelul Avansat C1
Scopul cursului este pregătirea în vedera susţinerii examenului Goethe-Zertifikat C1.

Suport de curs

Se folosește manualul “em neu Abschlusskurs”, set ce cuprinde manual, caiet de lucru, 2 cd-uri audio. La acestea se adaugă fişe de lucru şi de sistematizare pe probleme de gramatică şi vocabular, materiale autentice prelucrate de lector şi linkuri la alegerea lectorului.

Structura Cursului Nivel Avansat C1

Accentul se va pune pe conversaţie, dialoguri pe grup de 2 sau 3 cursanţi – interviuri, reportaje, sondaje de opinie, negociere, discuţii pro-contra
Tematică: Mass-media, finanţe, literatură, obiceiuri, carieră, delicte, ştiinţă, artă, psihologie, globalizare.
Vocabular comunicare în limba germană:
finanţe – cheltuieli, bancă
agenţii imobiliare
scrisori formale şi informale
prejudecăţi
vorbirea indirectă
salariu
drept şi delicte
invenţii
stiluri şi epoci în artă
spirit şi suflet
limbajul trupului
scrisori personale etc.
Gramatică:
elemente pentru exprimarea vorbirii indirecte
conectori
particule modale
adjective
stilul verbal-stilul nominal
prepoziţii
funcţiile lui “es”
verbele modale – utilizare subiectivă
genitivul
aspecte speciale ale pasivului.

Nivelul Avansat C1
Scopul cursului este pregătirea în vedera susţinerii examenelor Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Suport de curs

Se folosesc materiale hard copy elaborate de Lingua TranScript şi materiale audio şi video la alegerea lectorului

Structura Cursului Nivel Avansat C2

Structura cursului de avansaţi nivel C2 se bazează pe vizionare filme, ştiri şi reportaje pe teme actuale, înţelegerea unor texte dificile – de exemplu articole din diferite ziare şi reviste din Germania şi Austria ce vor fi apoi discutate în curs.

Cum aflu la ce curs de limba germană trebuie să mă înscriu?

Pentru a afla nivelul de cunoştinţe de limba germană la care te încadrezi, poți rezolva chiar acum un test de germană online. În funcţie de rezultatul testului de încadrare vei afla grupa potrivită nivelului tău.

Știai că...?

Germana este limba oficială în Germania, Austria şi Liechtenstein, una din limbile oficiale în Belgia, Elveţia şi Luxemburg, precum şi limbă oficială regională şi co-regională. Până în 1990 a fost şi una dintre limbile oficiale ale Namibiei.

Conform estimărilor, germana este vorbită ca limbă maternă de cca. 120 milioane persoane (mai ales în Europa Centrală), fiind limba cu cel mai mare număr de vorbitori din Europa.

Germana rămâne cea de-a treia limbă străină studiată în lume (după engleză şi franceză) cu toate că influenţa crescândă a limbii engleze a afectat în ultimul timp rolul limbii germane în plan internaţional.

Vezi detaliile pachetelor

Grupe

Preț: 1.190 lei

Invidividual

Preț: 4.368 lei

Înscrie-te la cursul de limba germană

Completează formularul de mai jos și te vom contacta ulterior pentru a confirma înscrierea ta la curs