26th of October – CREATIVITY – A gift or an achievement?

26th of October - CREATIVITY - A gift or an achievement

Continuăm serile noastre tematice de dezbateri și jocuri în limbi străine, așa cum am anunțat și în grupul nostru de Facebook The Story Behind The Story, împreuna cu alți co-creatori, oameni talentați, vorbitori foarte buni sau nativi de limbă străină, care vor împărtăși un talent cu noi, în comunitatea noastră, prin moderarea unui Event.

De data aceasta aducem în prim-plan o nouă temă, CREATIVITATEA, împreună cu prietenul nostru, profesorul Miles Kentish, în calitate de moderator, unul din șirul co-creatorilor care vor facilita o moderare provocatoare din nou la Lingua Events. Împreună cu el vom încerca să răspundem la întrebări ca:
Este creativitatea un dar sau o realizare?
Te consideri o persoană creativă? Dacă DA, ce argumente ai în favoarea ta?


Creativitatea este abilitatea de a face sau de a aduce în existența noastră sau a celor din jur ceva nou, fie că este o soluție la o problemă, o nouă metodă de a folosi un produs sau un serviciu, o exprimare într-o formă artistică sau în relațiile dintre noi.

Unii cred că atunci când vorbim de creativitate vorbim despre un talent înnăscut, despre un dar. În timp ce alții pot argumenta că este o realizare la care ajungi prin practică și învățare și că ea se poate dezvolta și îmbunătăți continuu până este recunoscută și răsplătită.

Nu știm dacă putem găsi răspunsul exact despre ce este ea și cum intră creativitatea în viața noastră, dar avem posibilitatea să discutăm împreună despre: ce considerăm noi a fi creativ sau nu, cum devenim creativi, prin talent înnăscut sau dobândit sau ca urmare a unui exercițiu constant, cum se reflectă această abilitate în activitățile noastre zilnice și ce influență are asupra emoțiilor și exprimării noastre în familie, în societate, față de prieteni sau colegi.

În plus, o sa aveti parte și de data asta de jocuri de rol și de dezvoltare personală, așa cum v-am obișnuit.
Exersarea unei limbi străine oferă flexibilitate cognitivă, dezvoltă creativitatea și empatia față de alte culturi. Pentru a ajunge la performanță, îți propunem un schimb lingvistic într-o atmosferă prietenoasă, folosindu-te de colțul talentelor. Principiul este că tu, ca moderator, îi poți ajuta pe ceilalți într-o limba străină pe care o stăpânești foarte bine.

Cum funcționează?
Dacă ai un talent artistic, culinar, dacă ești pasionat de meseria ta și vrei sa vorbești despre asta sau să ții un workshop, scrie-ne și îți punem la dispoziție un spațiu primitor, te vom cunoaște și vom valida propunerea ta.

Hai să petrecem din nou o seară împreună ???? într-o atmosferă relaxată, cu vorbitori nativi de limba engleză, gustări și băuturi, pentru a avea ocazia de a practica limba engleză și de a interacționa cu oameni prietenoși, pentru 3 ore de distracție, învățare și bună dispoziție!
CAND? Pe 26 octombrie, ora 19.00
UNDE? Bd. Ferdinand nr. 48
PREȚ: 120 lei (snacks&drinks&moderator&feedback lingvistic incluse)
Înscrie-te aici: https://fb.me/e/3XfhX0Oto

We continue our themed evenings of debates and games in foreign languages, as we also announced in our Facebook group The Story Behind The Story, together with other co-creators, talented people, very good speakers or native speakers of a foreign language, who will share a talent with us, in our community, by moderating an Event.

This time we bring to the fore a new theme, CREATIVITY, with our friend teacher Miles Kentish as moderator, one of a series of co-creators who will facilitate a challenging moderation again at Lingua Events. Together with him, we will try to answer questions like:

Is creativity a gift or an achievement?

Do you consider yourself a creative person? If YES, what arguments do you have in your favor?

Creativity is the ability to make or bring something new into our existence or those around us, whether it is a solution to a problem, a new way of using a product or service, an expression in an artistic form or our relationships.

Some believe that when we talk about creativity we are talking about an innate talent, a gift. Others may argue that it is an achievement that is achieved through practice and learning and that it can be continually developed and improved until it is recognised and rewarded.

We don’t know if we can find the exact answer about what it is and how creativity enters our lives, but we have the opportunity to discuss together: what we consider to be creative or not, how we become creative, through innate or acquired talent or as a result of a constant exercise, how this ability is reflected in our daily activities and what influence it has on our emotions and expression in the family, in society, towards friends or colleagues.

In addition, this time you will also have role-playing games and personal development, as we are used to.

Practicing a foreign language provides cognitive flexibility, develops creativity and empathy towards other cultures. To reach the performance, we propose a language exchange in a friendly atmosphere, using the talent corner. The principle is that you, as a moderator, can help others in a foreign language that you know very well. How does it work?

If you have an artistic, culinary talent, if you are passionate about your job and want to talk about it or hold a workshop, write to us and we will provide you with a welcoming space, we will get to know you and validate your proposal.

Let’s spend an evening together again in a relaxed atmosphere with native English speakers, snacks and drinks, to have the opportunity to practice English and interact with friendly people, for 3 hours of fun, learning and a good mood!

WHEN? On October 26, 7 p.m

WHERE? 48 Ferdinand Blvd.

PRICE: 120 lei (snacks&drinks&moderator&linguistic feedback included)

Register here: https://fb.me/e/3XfhX0Oto

Caută

Articole recente

Distribuie:

Abonează-te la newsletter