18th of October-Friends with Benefits Part II-Dating Apps – Do they help or not?

18th of October-Friends with Benefits Part II-Dating Apps - Do they help or not

Așa cum v-am anunțat în grupul nostru de Facebook The Story Behind The Story, dăm restart Serilor noastre tematice de dezbateri și jocuri în limbi străine, împreuna cu alți co-creatori, oameni talentați, vorbitori foarte buni sau nativi de limbă straină, care vor împărtăși un talent cu noi, în comunitatea noastră, prin moderarea unui Event.
Am decis să continuăm seria Relații cu acelasi subiect fierbinte – care este în trend în zilele noastre – și care ridică adesea probleme legate de angajamentul într-o relație de cuplu.

Ce-și doresc tinerii din ziua de azi, ce-și doresc adulții maturi care plănuiesc să înceapă o nouă relație?

Care ar fi instrumentele care îi ajută în cazul în care își doresc să găsească un partener? Îi ajuta acestea sau îi împiedică?

Vă propunem o discuție pe această temă condusă de Jean Severens, Business Analyst, dar altfel ‘just a funny guy’, în calitate de moderator, unul din șirul co-creatorilor care vor facilita o moderare provocatoare din nou la Lingua Events.

Și vă anunțăm că v-am pregatit o Mare Surpriză: Pornind de la ideea ca atracția instinctivă a oamenilor față de muzică e valoroasă, fie că înțelegem sau nu cuvintele și după cum știm muzica este un limbaj universal, iar intâlnirile noastre trecute în cadrul Lingua Transcript ne-au inspirat să introducem elemente noi, viitoarele dezbateri și seri tematice vor debuta cu 30 de minute de muzică live, pentru că muzica ne aduce împreună și ne bucură sufletul.


Exersarea unei limbi străine oferă flexibilitate cognitiva, dezvoltă creativitatea și empatia față de alte culturi. Pentru a ajunge la performanță, îți propunem un schimb lingvistic într-o atmosferă prietenoasă, folosindu-te de coltul talentelor. Principiul este că tu, ca moderator, îi poți ajuta pe ceilalți într-o limbă străină pe care o stăpânești foarte bine.

Cum funcționează?Dacă ai un talent artistic, culinar, dacă ești pasionat de meseria ta și vrei sa vorbești despre asta sau să ții un workshop, scrie-ne și îți punem la dispoziție un spațiu primitor, te vom cunoaște și vom valida propunerea ta.

Hai să petrecem din nou o seară împreună într-o atmosferă relaxată, cu vorbitori nativi de limbă engleză, gustări și băuturi, pentru a avea ocazia de a practica limba engleză și de a interacționa cu oameni prietenoși, pentru 3 ore de distracție, învățare și bună dispoziție!

CAND? Pe 18 octombrie, ora 19.00
UNDE? Bd. Ferdinand nr. 48

PREȚ:120 lei (snacks&drinks&moderator&feedback lingvistic incluse)

Înscrie-te aici:https://fb.me/e/6LdwGTyyf

As we announced in our Facebook group The Story Behind The Story, we are restarting our themed evenings of debates and games in foreign languages, together with other co-creators, talented people, very good or native speakers of a foreign language, who will share a talent with us, in our community, by moderating an Event. We decided to continue the Relationships series with the same hot topic – which is trending these days – and which often raises issues related to commitment in a couple’s relationship.

What do young people want nowadays, what do mature adults who are planning to start a new relationship want?

What would be the tools that help them if they want to find a partner? Do they help or hinder them?

We propose a discussion on this topic led by Jean Severens, a Business Analyst, but otherwise ‘just a funny guy’, as moderator, one of the series of co-creators who will facilitate a challenging moderation again at Lingua Events.

And we announce that we have prepared a Big Surprise for you: Starting from the idea that people’s instinctive attraction to music is valuable, whether we understand the words or not, and as we know music is a universal language, and our past meetings at Lingua Transcript have inspired us to introduce new elements, future debates and themed evenings will start with 30 minutes of live music, because music brings us together and makes our soul happy.

Practicing a foreign language provides cognitive flexibility, develops creativity and empathy towards other cultures. To reach the performance, we propose a language exchange in a friendly atmosphere, using the talent corner. The principle is that you, as a moderator, can help others in a foreign language that you know very well.
How does it work? If you have an artistic, or culinary talent, if you are passionate about your job and want to talk about it or hold a workshop, write to us and we will provide you with a welcoming space, we will get to know you and validate your proposal.

Let’s spend an evening together again in a relaxed atmosphere with native English speakers, snacks and drinks, to have the opportunity to practice English and interact with friendly people, for 3 hours of fun, learning and a good mood!


WHEN? On October 18, 7.00 PM
WHERE? 48 Ferdinand Blvd.
PRICE:120 lei (snacks&drinks&moderator&language feedback included)
Register here:https://fb.me/e/6LdwGTyyf

Caută

Articole recente

Distribuie:

Abonează-te la newsletter